PROTON THERAPY CENTER - Léčba lymfomů

  • lymfomy nadory
  • lymfomy nadory

 

Protonová léčba je šetrná

Snižuje nežádoucí ozáření srdce až o 50%
Snižuje nežádoucí ozáření plic a jícnu až o 50%
Snižuje nežádoucí ozáření míchy až o 70%
Chrání zdraví mladých lidí